توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

11:24:34 PM 1399 / 03 / 14
 

مقدمه :

بیماریهای عفونی از دیر باز باعث ایجاد رعب و وحشت در بین مردم بوده است تا چند سال پیش بشرفکر میکردباریشه کن شدن یا کنترل بیماریهایی مثل طاعون ، مالاریا، سیاه سرفه ، کزاز ، فلج اطفال ، سل و غیره عمر بیماریهای مرگبار عفونی در حال پایان است ولی ظهور بیماریهای مهلک جدید مثل ایدز وبه دنبال آن شعله ور شدن بیماریهای خاموش مثل سل و پیدایش بیماریهای کشنده مثل سارس و آنفولانزای پرندگان و اخیرا آنفولانزای نوع A با منشا خوکی این هشدار را به جهانیان داد که برای مقابله با این بیماریها مثل گذشته همت جهانی لازم است .

مهمترین کاری که مردم برای مبارزه با این بیماریها میتوانند انجام دهند رعایت اصول اولیه بهداشت فردی واجتماعی وداشتن آگاهیهای اولیه ازنحوه مبارزه بااین بیماریها ، براساس توصیه های بهداشتی اعلام شده از سوی مراکز بهداشتی درمانی ومراجع معتبرمیباشد.

آنفولانزای نوع( A(H1N1  

آنفولانزای H1N1 A (با منشا خوکی) یک بیماری حاد تنفسی است که در ابتدا باعث عفونت در حیوانات (خوک) می شده ولی با تغییرات ویروسی ایجاد شده در انسان هم این بیماری بوجود آمده و قابلیت سرایت از انسان به انسان در این ویروس ایجاد شده است

آنفلوآنزای نوع B و C هم وجود دارد که میزان ابتلا و شدت بیماری از این ویروسها در انسان بسیار کمتراز نوع A می باشد ضمنا" این ویروسها در حیوانات دیده نمیشود

اهمیت آنفلوآنزایA درسرعت انتشارهمه گیریها ، وسعت وتعداد مبتلایان و شدت عوارض آن بخصوص ذات الریه (پنومونی )ویروسی وباکتریایی میباشد.در حال حاضر آنفلوانزای تیپ A جدید (H1N1) شایع شده است وباعث انتشار جهانی این نوع آنفلوانزا گردیده است .

قابل ذکر است میزان حمله (در صد ابتلا افراد) در همه گیریهایی که دراجتماعات بزرگ اتفاق می افتد معمولا بین 20-10 درصد است در حالیکه دراجتماعات بسته مثل

مدارس بخصوص مدارس شبانه روزی به 50 درصدوبیشتر هم می رسد .

راههای انتقال بیماری:

اطلاعات موجود بیانگر آن است که راههای انتقال این ویروس نیز مانند سایر ویروسهای آنفلوانزامی باشد.شایع ترین راه انتقال ویروس آنفلوانزا بصورت فرد به فرد با واسطه قطرات وترشحات تنفسی است ( یعنی سرفه یا عطسه فرد بیمار)

انتقال از طریق قطرات تنفسی نیازمند تماس نزدیک بیمار و فرد سالم است چون این قطرات به صورت معلق درهوا باقی نمی مانند و فاصله ای حدود یک متر را طی می کنند.انتقال از طریق دست ، وسایل وسطوح آغشته به قطرات تنفسی آلوده نیز روش احتمالی دیگری برای سرایت است.

احتمال انتقال عفونت از راه هایی مانند اشک یا بزاق هنوز نامشخص است اما تمام ترشحات تنفسی ومایعات بدن بیماران آلوده به طور بالقوه آلوده کننده و بیماریزا تلقی میشود.

علائم بیماری:

علائم بیماری مشابه آنفلوانزای فصلی است:

1-مهمترین علامتها شامل تب ناگهانی ، سردرد، سرفه و گلودرد است.
2-اسهال و استفراغ درتعداد قابل توجهی از افراد آلوده وجود دارد.
3-آبریزش یا گرفتگی بینی ، بدن درد ، لرز و احساس خستگی در درجه بعدی اهمیت هستند.

دوره کمون(دوره بدون علامت):دوره ای است که ویروس وارد بدن شده ولی هنوز علائم بیماری ظاهر نشده است دوره کمون این بیماری معمولابین7-1 روزوبطور متوسط 4-1 روز می باشد.

دوره سرایت : بیماران مبتلا به آنفلو آنزای A با منشا خوکی احتمالا از یک روز قبل از شروع علائم و نشانه های بیماری تا زمان قطع تب وسایر علائم بیماری برای اطرافیان خود واگیردار می باشند ولی از آنجا که دوره دقیق دفع ویروس مشخص نیست دوره عفونت زایی را تا حدود هفت روز پس از شروع علائم باید در نظر گرفت .

راههای پیشگیری:

برای پیشگیری از این بیماری تا کنون واکسنی تهیه نشده است سایر اقدامات بهداشتی که درپیشگیری از این بیماری بکار می رود بدین شرح است :

الف- موازین بهداشت فردی (پیشگیری) و درمان بیماردر منزل:

دربیماران آنفلوانزایی که علائم بیماری شدید نیست ماندن در منزل ورعایت موارد زیر توصیه میگردد :

1- در صورت داشتن علائم بیماری از روبوسی کردن و دست دادن به دیگران خودداری کنند.
2- دهان وبینی در هنگام عطسه وسرفه با دستمال بطور کامل پوشانیده شود.
3- بهداشت دست ها بطور کامل رعایت شود.(شستشوی مکرر دستها با آب وصابون - پرهیز از تماس دست نشسته با چشمها ،بینی ودهان)
4- رعایت فاصله تماس با دیگران (بیش از یک متر ) ضروری است .
5- عدم حضوربیماران در مدرسه وسایر اماکن عمومی و ماندن آنها درمنزل الزامی است.
6- برای به حداقل رساندن سرایت بیماری ،بایستی مراقبت بیمار حتی الامکان توسط یک نفرانجام گیرد.
7- درصورت امکان هم بیماران وهم مراقبین آنها بایستی در طی دوره واگیری از ماسک استفاده کنند.
8- درصورتیکه امکانات به اندازه کافی موجود نباشد ، استفاده از ماسک در منزل توسط بیمار نسبت به مراقب وی ارجح است.
9- ضرورتی به استفاده از ماسک درتمام طول روز وجود ندارد وفقط بیمار بایستی درحین تماس نزدیک با دیگران ( تماس حدود یک متر) از آن استفاده کند.
10- هنگامی که ماسک بوسیله ترشحات تنفسی خیس شد بایستی به طریق صحیح دورانداخته شود.
11- مراقبین بیمارپس ازتماس با بیمار بایستی همواره دست های خود را با آب وصابون بشویند.
12- سطوح مختلف وسایل باید بطور منظم توسط پاک کننده ها یا مواد ضدعفونی کننده پاکسازی شود.
13- درصورت تشدیدعلائم بیماری به نزدیکترین مرکزبهداشتی درمانی مراجعه نمایند.

ب- خلاصه موازین بهداشتی جهت پیشگیری از آنفلوآنزا در مدارس : بیشترین موارد ناشی از آنفلوآنزای A در بین نوجوانان و بالغین رخ داده و در تمامی کشورهای جهان ، میزان بروز بیماری در هر دو جنس ، یکسان می باشد از این رو رعایت نکات بهداشتی ذیل در مدارس ضروری است:

- آموزش و تاکید تغذیه صحیح در دانش آموزان
- شناسایی دانش آموزان مشکوک و ارجاع آنها به واحدهای بهداشتی درمانی
- بررسی دلیل غیبت دانش آموزان از طرف مسئولین مدرسه (در صورتیکه غیبت دانش آموز به علت آنقلوآنزا باشد به واحد بهداشتی درمانی با ذکر نام وتلفن بیمار گزارش گردد)
- قرار دادن دستمال کاغذی در کلاسهای درس جهت استفاده دانش آموزان
- مجهز نمودن کلیه دستشوییها و روشوییهای مدارس به صابون مایع
- قرار دادن سطلهای زباله دربداربه همراه پاکت زباله در کلاسهای درس
- ضد عفونی مرتب دستشوییها و روشوییها با مواد ضدعفونی کننده
- جهت تهویه مناسب کلاس ،در هر فرصتی پنجره های کلاس در س باز باشد مگر در شرایطی که سرمای بیرون مانع این اقدام باشد (میتوان بطور متناوب هر 20-15 دقیقه برای مدت 10-5 دقیقه پنجره هارا باز و فضای آموزشی در معرض وزش طبیعی باد قرار گیرد .
- سطوح مختلف وسایل باید بطور منظم توسط پاک کننده ها یا مواد ضدعفونی کننده پاکسازی شود.
- بهداشت دست ها بطور کامل رعایت شود. (شستشوی مکرر دستهابا آب وصابون – پرهیز ازتماس دست نشسته با چشمها ،بینی ودهان)
- دهان وبینی در هنگام عطسه وسرفه با دستمال بطور کامل پوشانیده شود.
- دانش آموزان لیوان ، مداد و خودکار ،جانماز و سایر وسایل تحریر خود را در اختیار دیگران قرار ندهند (این وسایل می توانند باعث انتقال عفونت به دیگران شوند.)
- دانش اموز بیمار، پس از بهبودی فقط با مجوز پزشک اجازه حضور در کلاس درس را دارد.

ج- چگونگی کاربرد مواد گندزدا و ضدعفونی کننده :

مهمترین گندزداهای شیمیایی عبارتند از :

- الکل 70 درجه

بهترین غلظت مورد استفاده جهت عمل ضدعفونی 70 درجه بوده و غلظتهای بیشتر از 90 درجه و کمتر از 50 درجه بطور قابل توجهی فاقد اثر ضدعفونی کننده می باشد.برای تهیه الکل 70 درجه یک پیمانه آب با سه پیمانه الکل اتیلیک 96 درجه را باید مخلوط کرد .

در استفاده از الکل توجه به نکات زیر ضروری است :

- الکل بعنوان ضدعفونی کننده عمومی برای سطوح بدن وگندزدایی سطوح خارجی وسایل وتجهیزات مورد استفاده قرار گیرد
- در محل دارای تهویه مناسب استفاده شود
- اثر الکل روی مواد لاستیکی وپلاستیکی مخرب است
- از قراردادن الکل در مجاورت مواد آتش زا ومواد محترقه خودداری شود.
- دور از دسترس دانش آموزان قرار گیرد.

- کلر وترکیبات آن

مهمترین گندزداهای شیمیایی حاوی کلر عبارتنداز:

1- پودرپرکلرین (هیپوکلریت کلسیم)

پرکلرین گردی است سفیدرنگ وارزان که بعنوان ماده گندزدا بکار می رود. پرکلرین با غلظت 30-20 گرم در لیتر برای گندزدایی محیط و سطوح وبا غلظت 20 گرم در 10 لیتر آب برای فاضلابها کاربرد دارد .( قابل ذکر است این ماده برای عفونت زدایی وسایل فلزی مناسب نیست چون باعث زنگ زدگی فلزات می شود.)

2- آب ژاول (هیپوکلریت سدیم یا وایتکس خانگی )

ترکیبی فوق العاده قوی است که تمام میکروبها را نابود می کند .این محلول بصورت رقیق شده 1/0 درصد تا حداکثر1 درصد برای گندزدایی زمین ، کف ، دیوارها ، لگن و وان حمام ، لباسها ،دیوارها ، توالت و آشپزخانه مناسب است .برای تهیه وایتکس 1 درصد،یک پیمانه وایتکس 5 درصد را با 4 پیمانه آب رقیق کرده و استفاده می کنیم .

نکات قابل توجه در استفاده از ترکیبات کلر :

-محلول باید بصورت تازه و روزانه تهیه ومصرف شود واز مصرف محلول رقیق شده پس از گذشت 24 ساعت پرهیز شود زیرا ماده اثر بخشی خود رااز دست می دهد.
- آب ژاول را باید در ظروف مات و سربسته نگهداری کرد و از بکار بردن آن به همراه جوهر نمک باید جدا" خودداری کرد.
- ازمصرف ماده با غلظت بیش از 1 درصد خودداری شود زیرا باعث تحریک دستگاه تنفسی می شود.
- بدلیل اثر خورندگی از مصرف آب ژاول جهت اشیاء فلزی و استیل خودداری شود.

- سایر مواد :

1- کرئولین

این ماده برای گندزدایی سطوح وسرویسهای بهداشتی و... مناسب است .غلظت آن جهت استفاده 5-2 درصد (یعنی 50-20 سی سی از محلول کرئولین در یک لیتر آب ) با زمان تماس 15 دقیقه کاربرد دارد .

2- دکونکس 50AF

این ماده با غلظت 2درصد برای گندزدایی سطوح وسایل وسرویس های بهداشتی بکارمیرود قابلیت میکرب کشی این محلول توسط مواد شوینده کاهش می یابد

نکات قابل توجه در استفاده از صابون مایع :

- در صورتیکه هنگام استفاده از صابون مایع اطراف ظرف دستشویی آلوده به قطرات صابون گردید ، باید روزانه تمیز و صابون اضافی پاک گردد.
- پس ازاتمام صابون مایع موجود در ظرف صابون مایع ، از پر کردن مجدد آن خودداری کرده و حتما پس از شستشو و خشک کردن ظرف ، اقدام به پر کردن آن نمایید.

تذکر: شستسوی صحیح ودقیق دست در جدا نمودن میکروبها نقش موثری دارد.

در کاربرد مواد ضد عفونی کننده ها و گندزداها توجه به نکات زیر الزامی است :

1- ضدعفونی کننده ها و گندزداها تنها برا ی استعمال خارجی است و از ورود آنها به دهان ، گوش و دستگاه تنفسی جدا" باید جلوگیری کرد .
2- عوامل بی اثر کننده ضدعفونی کننده ها را باید شناخت و از تماس آنها با هم جلوگیری کرد . مثلا تی کشیدن وتمیز کردن با ابر واسفنج ، باعث بی اثر کردن مواد ضدعفونی کننده می شود.( علت آن اینست که چوب ، کتان ، پارچه ، لاستیکها و پلاستیکها سبب خنثی و بی اثر کردن فنل ها و ساولن می شود. )
3- مواد ضد عفونی کننده را نباید با هم استفاده کرد مثلا صابون ، ساولن را بی اثر می کند.
4- مواد ضدعفونی کننده را باید در غلظت کم ومقادیر توصیه شده استفاده کرد.
5- اثر میکروب کشی هر گندزدایی با آب داغ بیشتر می شود (آب ژاول وترکیبات ید دار را با آّب داغ استفاده نکنید).

گروههای پرخطر در ابتلا به این ویروس :

- افراد بالای 65سال
- کودکان زیر 5 سال
- زنان حامله
- افراد ویا دانش آموزان دچاربیماری جسمی مزمن( مانند :دانش اموزان دچار اختلال رشد(دارا ی افزایش یا کاهش وزن )، افرادمبتلا به آلرژی بخصوص تنفسی ،دیابت نوع اول و

دوم ،افراد دارای بیماری نرولوژیک ، بیماری قلبی –ریوی ، افراد تحت درمان دارویی با آسپیرین ،کورتون یا داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی) .

افراد نیازمند مراقبت ویژه:

1- افراد بالغی که دارای علایم زیر می باشند نیازمند ارجاع به مراکز درمانی هستند:

- تب بالابمدت طولانی (بیش از3روز) خصوصاً‌ اگرهمراه حال عمومی بد باشد.
- تنگی نفس .
- نشانه های دیسترس تنفسی (تنفس تند یا دشوار).
- درد یا احساس فشار در قفسه سینه یا شکم .
- سرگیجه وگیجی .
- استفراغ شدید یا مداوم.
- بهبود علائم آنفلوانزا در ابتدا ولی عود ناگهانی تب وسرفه شدید .

2- کودکانی که دارای علایم زیر می باشند نیازمندارجاع به مراکز درمانی هستند :

- تنفس تند یا تنفس دشوار
- تغییررنگ پوست به رنگ خاکستری یاکبودی (بخصوص در صورت ودورلبها).
- بی اشتهایی درنوشیدن وخوردن مواد غذائی.
- استفراغ شدید یا مداوم
- اختلال سطح هوشیاری (کودک به دشواری قابل بیدار کردن باشد یا اساساً نتوان وی را بیدار نمود)
- عدم تمایل برای بازی کردن یا عدم تعامل کودک با اطرافیان( با توجه به وجود سایر علائم آنفلوآنزا )
- تحریک پذیری شدیددرحدی که کودک(شیرخوار) تمایلی به آغوش والدین نداشته باشد
- بهبود علائم آنفلوانزا در ابتدا ولی عود ناگهانی تب وسرفه شدید

اقدامات در زمان همه گیری درمدارس :

کودکان دبستانی ، هسته اولیه انتشار آلودگی به حساب می آیند و افزایش تعداد کودکان مبتلا به بیماری تنفسی تب دار ، اغلب اولین دلیل شروع همه گیری آنفلوآنزا در یک جامعه است .

ازاینرو تعطیلی مدارس درمراحل اولیه طغیان باعث کاهش انتقال عفونت در مدارس شده ولی تاثیر چشمگیری در کاهش انتقال عفونت در بین افراد جامعه نخواهد داشت.

شرط موفق بودن درکاهش انتقال عفونت تنها به تعطیل نمودن مدارس و اماکن تجمعی نمی باشد بلکه ، ارائه آموزش مبنی بر ماندن در منزل و حذف رفت و آمدهای غیر ضروری به منظور به حداقل رساندن تماسها در پیشگیری از انتشار و گسترش بیماری موثر خواهد بود.

لازم به ذکر است تعطیلی مدارس با اجازه کمیته های علمی و اجرایی مربوطه خواهد بود.

تجمع افراد در محیطهای سر پوشیده در موقع اضطراری در صورتیکه همراه با ورود ویروس به آن محل باشد امکان بروز همه گیری را افزایش می دهد و بنابراین رعایت دقیق نکات یشگیری و اقدامات احتیاطی استاندارد و اصول حفاظت فردی در این مواقع ضروری می باشد.

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر