توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

12:51:31 AM 1399 / 03 / 14
 
 برنامه کودکان
 
 مراقبتهای ادغام یافته ناخوشی های اطفال ( مانا )
  • سابقه مانا
نخستین اطلاعات رسمی راهبرد مانا در نوامبر سال 1995 ( 1374 ) از طریق دفتر سازمان جهانی بهداشت در ایران برای معاونت بهداشتی وقت ارسال و در اختیار مدیر کل بهداشت خانواده آن زمان قرار گرفت. این استراتژی درسال 1377 ایرانی سازی شد. ازسال 1379 دانشگاههای بوشهر و سمنان بصورت پایلوت مانا را شروع کردند. درحال حاضر در کلیه دانشگاههای ایران درحال اجرا است. در کاشان آموزش مانا برای گروهی از پزشکان و پرسنل ستادی در آذرماه 1381 شروع شد و سپس کلیه بهورزان و پرسنل مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی توسط پزشکان دوره دیده آموزش دیدند. مانا از خرداد ماه 1382 در مراکز بهداشتی درمانی روستایی و خانه های بهداشت و مرداد ماه 1383 در مراکز بهداشتی درمانی شهری شروع شد. درحال حاضر این برنامه در کل شهرستان در حال اجرا است.
  • اهداف کلی
- کاهش مرگ و میر کودکان
- پیشگیری و کاهش بروز بیماریهای شایع کودکان
- بالابردن سطح سلامت کودکان
  • اهداف اختصاصی
- بهبود عملکرد صحیح ارائه دهندگان خدمات
- بهبود سیستم دارویی( داروهای مانا)
- بهبود عملکرد خانواده و جامعه
- بهبود سیستم ارجاع
 
 وضعیت فعلی برنامه
- در مراکز بهداشتی درمانی روستایی ابتدا کودکان بیمار زیر 5سال توسط بهورز و بر اساس مانا بررسی ، معاینه و درمان میشوندو در صورت نیاز به پزشک مرکز بهداشتی درمانی روستایی ارجاع می شوندو پزشک بر طبق مانا کودک را معاینه و درمان می کند.
- در مراکز بهداشتی درمانی شهری کودکان بیمار زیر 5 سال فقط توسط پزشک مرکز و بر طبق مانا معاینه و درمان می شوند.
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر