توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

11:28:23 PM 1399 / 03 / 14
 

برنامه مشاوره قبل از ازدواج

سابقه برنامه
راه اندازی مراکز مشاوره قبل از ازدواج درکشوراز آبانماه سال 1371 آغاز شد و در چهارچوب دستورالعمل از اسفندماه سال 1372 آغاز به کار کرد. بطوریکه درسال 1373 حدود 400 مرکز مشاوره قبل از ازدواج در سراسر کشور به آموزش زوجین پرداختند.

هدف کلی

ارتقای آگاهی زوجین در خصوص پیشگیری از حاملگیهای ناخواسته

اهداف اختصاصی

  • افزایش آگاهی زوجین جوان نسبت به برنامه های تنظیم خانواده
  • افزایش آگاهی نوجوانان در سنین مدرسه

شاخصهای عمده برنامه

  • درصد آگاهی زوجین شرکت کننده در کلاسها از برنامه تنظیم خانواده
  • وضعیت فعلی برنامه


در حال حاضر 2 مرکز مشاوره قبل از ازدواج در این دانشگاه وجود دارد که خدمات اموزشی و مشاوره را برای زوجین ارائه می دهد.
 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر