توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

6:53:06 PM 1399 / 05 / 13
 

برنامه تنظیم خانواده  

 • تعریف سازمان جهانی بهداشت :

  1-اقداماتی که زوجها را یاری میدهد تا از داشتن فرزند ناخواسته جلوگیری کنند.
  2-  ”        ”         ”          ”   تا فاصله بین فرزندان خود را تنظیم کنند.

  3-“     ”         ”                ” تا زمان تولد فرزندان را با سن و شرایط دیگر خود تطبیق دهند و آگاهانه در باره فرزندان خود تصمیم بگیرند

  تنظیم خانواده بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی یعنی برنامه ریزی زوجین برای دستیابی به اهداف باروری به صورت آگاهانه،مسئولانه و

  داوطلبانه، که به منظور ارتقای تندرستی و بهزیستی خانواده انجام می گیرد . 

  تنظیم خانواده مترادف با تحدید موالید نیست.  

 • تاریخچه برنامه
    

   

  تاریخچه برنامه تنظیم خانواده

  شهریور 1330

  جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران در وظایف خود را به تنظیم خانواده پرداخت

  سال 1334

  اداره بهداشت مادر و کودک در وزارت بهداری تاسیس گردید

  سال 1335

  قرص خوراکی پیشگیری از بارداری و IUD  وارد ایران شد

  سال 1337

  اولین درمانگاه تنظیم خانواده شروع بکار نمود.

  سال 1340

  صندوق جمعیت ملل متحدUNFPA  فعالیت خود را در ایران با هدف ارائه کمک های مالی به سازمان های دولتی مرتبط آغاز کرد.

  سال 1341

  برای اولین بار برنامه های جمعیتی مورد توجه دولت قرار گرفت.

  سال 1342

  پیشگیری از بارداری مورد تایید مقامات روحانی قرار گرفت.

  سال 1346

  برنامه تنظیم خانواده، ارائه خدمت را فقط برای جوامع شهری مد نظر قرار داد.

  سال 1346- 1342

  راه اندازی مراکز بهداشت پیشنهاد شد.

  سال 1351

  انستیتو تحقیقات بیولوژی تولید مثل با هدف انجام مطالعات در زمینه بررسی آثار و عوارض روشهای پیشگیری از بارداری به فعالیت پرداخت .

  1351

  مرکز اسناد جمعیت جمعیت و تنظیم خانواده جمعیت جمع آوری اطلاعات و آمار تاسیس شد

  سال 1358

  واحد بهداشت خانواده در معاونت بهداشتی وزارت بهداشت بوجود آمد

  سال 1362

  بهداشت مدارس در بهداشت خانواده ادغام و اداره کل بهداشت خانواده و مدارس ایجاد شد

  سال 1365

  جمعیت 50 میلیونی کشور اعلام شد ( پس از نقطه نظرات ریاست جمهوری در خصوص برنامه تنظیم خانواده)

  سال 1367

  سمینار ملی جمعیت برگزار شد که حاصل آن برنامه ملی تنظیم خانواده بود و دولت سیاست تحدید موالید را عنوان کرد.

  سال 1367-1372

  برنامه 5 ساله اول به برنامه کنترل جمعیت اولویت ویژه ای دارد.

  سال 1369

  هیئت وزیران تشکیل شورای تحدید موالید را تصویب و جهت اجرا ابلاغ نمود.

  سال 1370

  واحد تنظیم خانواده از اداره کل بهداشت خانواده مجزا شد.

  سال 1372

  لایحه کنترل جمعیت و تنظیم خانواده از طرف دولت تهیه و تقدیم مجلس شد و به تایید شورای نگهبان رسید.


   

  هدف کلی برنامه

  پیشگیری و کاهش میزان حاملگی های ناخواسته و پر خطر

  اهداف اختصاصی

  1-کاهش میزان استفاده از روشهای غیرمدرن

   2-افزایش کیفیت خدمات

  3-افزایش میزان آگاهی جامعه در زمینه استفاده صحیح از وسایل پیشگیری از بارداری

  گروه هدف این برنامه

   کلیه افراد ساکن در کشور اعم از زنان 49-10 ساله ایرانی و غیر ایرانی و مردان ایرانی و غیرایرانی دارای همسر 49-10 سال است.

  برنامه تنظیم خانواده مشتمل بر دو فعالیت اساسی است:

  - آموزش

  -ارائه خدمات

  فعالیت‌های آموزشی شامل:

  1-آموزش‌های قبل از ازدواج

  2-آموزش‌های حین ازدواج

  3-آموزش‌های بعد از ازدواج

  ارائه خدمات شامل موارد زیر:

  -  مشاوره

  -ارائه روش‌های مدرن پیشگیری از بارداری

  1 -آموزشهای قبل از ازدواج

  شامل  آموزش دانش‌آموزان و دانشجویان است.

  آموزش مفاهیم جمعیت و تنظیم خانواده در دبیرستانها با همکاری آموزش و پرورش توسط دبیران زیست‌شناسی انجام می شود.

  کلیه دانشجویان مراکز آموزش عالی موظف به گذراندن یک تا دو واحد درسی تنظیم خانوادهمی‌باشند رئوس مطالب آموزشی دانشجویان بشرح زیر می‌باشد.

  - تحولات جمعیت

  -روشهای پیشگیری از بارداری

  2-آموزشهای حین  ازدواج

  جهت تمامی زوجهای در حال ازدواج آموزشهای جمعیت و تنظیم خانواده در زمان مراجعه برای انجام آزمایشهای ازدواج انجام میگردد. این آموزشها بصورت مجزا برای خانمها و آقایان در مرکز بهداشتی درمانی گلابچیو در آران وبیدگل در مرکز بهداشتی درمانی شهید بهشتی برگزار می‌شود آموزشها شامل موارد زیر است.

  -      آناتومی و فیزیولوژی اندامهای تناسلی

  -      بهداشت جنسی

  -      اهداف تنظیم خانواده

  -      روشهای پیشگیری از بارداری

  -      بیماریهای آمیزشی

  3-آموزشهای بعد از  ازدواج

   شامل آموزش به تمامی زنان و مردان واجد شرایط و متقاضی خدمت میباشد این آموزشها در مراجعات به مراکز بهداشتی درمانی توسط ارائه دهندگان خدمت انجام میگردد.

  ارائه خدمات تنظیم خانواده شامل موارد زیر است:

  - مشاوره تنظیم خانواده

  - ارائه روشهای پیشگیری از بارداری

  مشاوره تنظیم خانواده در اثربخشی و استمرار استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری نقش مهمی دارد و در تمامی مراکز ارائه خدمت توسط کارکنان بهداشتی با گیرنده خدمت انجام می‌شود.

  وسایل پیشگیری از بارداری در کلیه مراکز بهداشتی درمانی و خانه‌های بهداشت بطور رایگان در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و همچنین خدمات جراحی تنظیم خانواده مانند بستن لوله در زن و مرد نیز برایگان انجام می‌شود.

   

   

   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر