توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

5:27:02 AM 1399 / 04 / 25
 

بهداشت روان شهری

پیشرفت علم وتکنولوژی ،رشد سریع شهرنشینی ، گسترش حاشیه نشینی ، خانواده های هسته ای وبروز مشکلات روانی اجتماعی از جمله بزهکاری ،خشونت وسوء مصرف مواد مخدر نیاز به خدمات سلامت روانی ، اجتماعی را دوچندان نموده است برآوردهای آماری ، شیوع اختلالات روانی در جمعیتهای شهری را 3/21% نشان میدهد این درحالیستکه بسیاری از بیماران بدلیل عدم آگاهی از سرویسهای درمانی یا نگرانی از برچسب بیماری روانی به مراکز درمانی مراجعه نمی نمایند برنامه بهداشت روان شهری با هدف ارائه خدمات اولیه بهداشت روان درحال حاضر در 8 مرکز بهداشتی درمانی شهری وبا هدف شناسائی ودرمان بیماران مبتلابه افسردگی ، اضطراب ، وسواس ، صرع واختلالات روانی رفتاری در کودکان ونوجوانان اجرا میگردد درحال حاضر بیش از 14% مراکز شهری وبالغ بر 30 هزار نفر از جمعیت تحت پوشش ازخدمات بهداشت روان بهره مند می گردند . همچنین از ابتدای سال 86 یک مرکز شهری پایلوت تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شهرستان آران و بیدگل برنامه ادغام بهداشت روان شهری را آغاز نموده اند.

سطح تخصصی خدمات بهداشت روان:

بمنظور رفاه بیشتر ودسترسی بهتر بیماران ارجاع شده از مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستائی خدمات تخصصی بهداشت روان توسط متخصص روانپزشکی وروانشناسی بطور رایگان دراین سطح ارائه میگردد ارائه باز خورد درمانی ومشاوره بیماران روند ادامه درمان وبهبودی آنان را تسریع میبخشد تا کنون بیش از 1400 نفر از خدمات تخصصی رایگان بهره مند شده اند .

برنامه پیشگیری از خودکشی :

پیش نویس برنامه پیشگیری ازخودکشی با هدف کاهش تعداد موارد خودکشی موفق واقدام بخودکشی وشناسائی بیماران مبتلا به افسردگی شدید MDD وبدنبال اجرای کارگاه آموزش ادغام این برنامه در سال 1379 تدوین گردید بدنبال آن چهار دانشگاه علوم پزشکی ایران – ایلام – کرمانشاه وکاشان این برنامه را اجرا نمودند مداخلات روانی بدنبال آموزش گروههای مختلف بهداشتی درمانی وتأمین امکانات درمانی وتخصصی رایگان شامل خدمات شهری ودرمان سرپائی منجر به کاهش چشمگیر تعداد موارد خودکشی موفق واقدام بخودکشی شده است پذیرش وشناسائی فوری موارد درجمعیت تحت پوشش دریافت گزارش کتبی وتلفنی فوری برای مداخله ومراقبت وپیگیری موارد فوق از دیگر برنامه های مرتبط میباشند .

آموزش مهارتهای زندگی :

عرصه های محدودی وجود دارد تا خدمات سلامت روان منجر به عدم بروز مسائل ومشکلات روانی اجتماعی گردد برنامه آموزش مهارتهای زندگی یکی از کارآمد ترین خدمات ارتقاء سلامت روان است این برنامه از سال 1383 درکل کشور وبا هدف پیشگیری از سوء مصرف مواد ، بی بند وباری جنسی ، کاهش خشونت درکودکان ونوجوانان آغاز گردید . ناتوانی درکنترل خشم ، فقدان اعتماد به نفس واعتیاد به مواد مخدر بدلیل فقدان مهارتهای زندگی بعنوان یک اصل اساسی مطرح گردیده است . واحد سلامت روانی اجتماعی این برنامه رابطور مدون وبرنامه ریزی شده برای 1700 نفر از دانش آموزان پایه های چهارم وپنجم ابتدائی آغاز ودرحال تداوم برای گروههای مختلف میباشد . مهارت برقراری ارتباط ، مهارت حل مسئله ومشکل ، مهارت تفکر خلاق ونقاد ، مهارت کنترل استرس وهیجانات ازمهم ترین مهارتهای فوق الذکر میباشد.

برنامه مداخلات روانی اجتماعی پس از بلایا :

درمیان حوادث کوچک وبزرگی که درمملکتها رخ میدهد سوانح وبلایای طبیعی جایگاه ویژه ای دارد . این اتفاقات ناخواسته با توجه به موقعیت جغرافیائی ایران وآسیب پذیری آن در برابرسوانح از اهمیت خاصی برخوردار است پرداختن به مشکلات روانپزشکی وروانشناختی آسیب دیدگان ناشی از حوادث طبیعی بدلیل شیوع بالا وناتوان ونقش آن درکاهش عوارض روانی اجتماعی بسیار حائز اهمیت است . برنامه مداخلات روانی اجتماعی زلزله بم تجربه ای موفق برای انجام مداخلات روانی پس از بلایا ست نتایج پژوهش نشان داده است ، اختلالات روانی در بزرگسالان حدود 3 برابر ودرگروههای کودکان حدود 2 برابر بیشتر ازگروههای کنترل بود اکثریت بازماندگان درجات واضحی از PTSD را نشان میدهند کمتر از نیمی از کودکان یکسال پس از حادثه بازی کرده بودند درصورتیکه بازی از روشهای بسیار موثر درکاهش استرس کودکان است .

 آموزش مهارت فرزندپروری :

این برنامه جزء برنامه های نوین سلامت روانی اجتماعی است وهدف کلی آن آموزش والدین جهت آشنائی با شیوه های صحیح تربیت فرزندان وتعیین تأثیر این مداخلات درکاهش مشکلات رفتاری کودکان میباشد تأثیر این آموزشها در بهبود روابط بین والدین وکودکان ازاهداف فرعی و مهم این برنامه است

مناسبتها :

هفته بهداشت روان : همه ساله هفته پایان مهرماه بنام هفته بهداشت روان نامگذاری شده است دراین راستا تلاش مدیران و برنامه ریزان براینست که به سلامت روان بعنوان بخش مهم سلامت عمومی توجه جدی صورت پذیرد . آموزش وبرنامه ریزی برای مداخلات بهداشتی درمانی درتمام گروههای سنی وجمعیتهای تحت پوشش از دیگر اهداف مهم این برنامه است .
 

برگزاری همایش بهداشت روان

بهمناسبت هفته بهداشت روان در تاریخ 22/7/87 همایشی باعنوان بهداشت روان در مدارس توسط واحد بهداشت روان معاونت بهداشتی با همکاری مرکز مشاوره آموزش و پرورش جهت مشاورین و معاونین پرورشی مدارس در محل کانون جوانه ها برگزار شد .در این مراسم پس از سخنرانی پیرامون اهمیت بهداشت روان توسط آقای دکتر افضلی , پانلی با حضور گروه روانپزشکی (دکتر عکاشه ,دکتر عصاریان ,دکتر اعتصام ,دکتر سپهر منش )باموضوع اختلالات شایع رفتاری در دانش آموزان ,نحوه درمان و اهمیت آن تشکیل گردید .

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر