توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

1:40:40 AM 1399 / 03 / 14
 

مرکزمشاوره بیماریهای رفتاری :

مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری مرکزی است که قابلیت انجام خدمات آموزشی، مشاوره، پیشگیری، مراقبت و درمان گروههای در معرض خطر، پرخطر و افراد آلوده به HIV و بیمار را داشته باشد و در برنامه های آموزشی برای عموم مردم جامعه مشارکت نماید.

پس از ادغام برنامه های مراقبتی HIV/ AIDS در نظام شبکه های بهداشت و درمان کشور ضمن آنکه کلیه مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت موظف به ارائه خدمات مرتبط در این خصوص هستند مرکز مذکور در هر شهرستان با عنوان مرکز بهداشتی درمانی مرجع مسئولیت ارائه خدمات تخصصی تر در این زمینه را بر عهده خواهند داشت .

گیرندگان خدمت :

  • افراد مبتلا به HIV/ AIDS
  • خانواده افراد آلوده و یا بیمار
  • مصرف کنندگان تزریقی مواد و/یا سابقه تماس جنسی پرخطر
  • افراد با شکایت یا علامت بیماریهای آمیزشی
  • داوطلبین اختیاری مشاوره
     

در این مرکز افراد یا بصورت داوطلبانه برای انجام مشاوره مراجعه میکنند و یا افرادی هستند که از قبل در این مرکز دارای پرونده می باشند.

در صورتی که فرد بصورت داوطلبانه مراجعه کند پس از انجام مشاوره عمومی و در صورت لزوم آزمایش داوطلبانه HIV (VCT)، بنا به ضرورت برای تشکیل پرونده و دریافت خدمات لازم به یکی از واحدهای اصلی مرکز ارجاع خواهد شد .

بدیهی است افرادی نیز که دارای پرونده بوده و یا موارد شناخته شده قبلی هستند در بدو ورود به واحدهای مربوطه ارجاع خواهند شد.

فعالیتهای مرکزمشاوره:

چرخه کاری HIV/AIDS

در این واحد جهت کلیه افراد آلوده شناخته شده اقدامات ذیل انجام میگیرد

1. جمع آوری آمار واطلاعات
2. تشکیل پرونده اولیه (غیر فعال) که فقط شامل مشخصات فردی می باشد
3. پیگیری فعال و دعوت از فرد جهت مراجعه به مرکز
4. تشکیل پرونده فعال پس از اولین مراجعه فرد
5. مشاوره با بیمار و خانواده وی
6. معاینات بالینی
7. آزمایشات تشخیصی تکمیلی شامل ، سرولوژی ، بیوشیمی و ایمونولوژی
8. پرو فیلاکسی
9. بررسی تشخیص و درمان عفونتهای همراه مانند سل پنوموسیس کارینی و بیماریهای سایکولوژیک و غیره
10. ارجاع جهت اقدامات تخصصی مانند دندانپزشکی جراحی و ...
11. کاهش آسیب شامل دادن سرنگ و کاندوم رایگان
12. خدمات تنظیم خانواده
13. جلب همکاری ارگانهای حمایتی مانند هلال احمر کمیته امداد و غیره
14. تشکیل گروههای همکار در بین بیماران و افراد در معرض خطر, تشکیل جلسات گروه درمانی, تیمهای ورزشی و خود اشتغالی و غیره
15. پروفیلاکسی پس از تماس (PEP)

واحد اعتیاد :

در این واحد افراد معتاد بصورت داوطلبانه مراجعه کرده و از خدمات ذیل بهره مند می شوند :

1. تشکیل پرونده
2. مشاوره با فرد و خانواده وی
3. آزمایش تشخیصی
4. آموزش استفاده از ضد عفونی کننده ها در تزریق
5. تحویل سرنگ رایگان و تحویل کاندوم در صورت لزوم
6. آموزش به منظور تغییر روش مصرف از تزریقی به تدخینی و یا خوراکی
7. برنامه ریزی جهت دادن داروهای جایگزین مانند متادون و غیره
8. ارجاع به مراکز ترک اعتیاد
9. تشکیل جلسات گروه درمانی با کمک افراد HIV مثبت و افراد ترک کرده

واحد STI

مراجعه این افراد به این واحد بصورت داوطلبانه و از طریق ارجاع از سایر مراکز خصوصی و دولتی انجام میگیرد.

1. تشکیل پرونده
2. مشاوره با فرد و شریک جنسی وی
3. معاینه بالینی
4. درمان بیماری و تحویل داروهای مورد نیاز
5. تحویل کاندوم

مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری

خ امام خمینی (ره)-مرکز بهداشتی درمانی گلابچی

 تلفن: 4463344-0361
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر