توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

1:08:43 AM 1399 / 03 / 14
 

نظام مراقبت از بیماری : 

مراقبت عبارت است از جمع آوری ، تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات مربوط به یک رویداد بهداشتی مورد انتخاب .
مقامات و سیاست گذاران بهداشتی ، این اطلاعات را برای طرح اجرا و ارزیابی برنامه های بهداشتی و فعالیتهای مربوط به آن به کار می گیرند.
فهرست بیماریهای مشمول گزارش دهی از کشوری به کشوری دیگر متفاوت است و معمولا بیماریهایی که تهدیدی برای بهداشت عمومی محسوب می شوند در لیست بیماریهای قابل گزارش قرار می گیرند. البته بیماریهای وبا ، طاعون ، تب زرد ،تیفوس ، تب راجعه شپشی ، فلج اطفال ، آنفلوآنزای انسانی با زیر گروه جدید تبهای خونریزی دهنده ، آبله و سارس (SARS) مشمول مراقبتهای بین المللی هستند . آخرین فهرست بیماریهای مشمول گزارش دهی به شرح زیر است :

بیماریهای مشمول گزارش فوری (تلفنی ):

فلج شل حاد ، سرخک ، سندرم سرخجه مادرزادی ، دیفتری ، مننژیت ، وبا ، طاعون ، عوارض متعاقب ایمن سازی ( مرگ ، بستری ، آبسه ، تشویش اذهان عمومی ) ، تیفوس ، مالاریا ، بوتولیسم ، سیاه زخم تنفسی ، کزاز نوزادان ، تب زرد ، هر نوع حیوان گزیدگی ، تبهای خونریزی دهنده ویروسی و هر نوع افزایش بروز دیگر سایر بیماریهای عفونی .

 بیماریهای مشمول گزارش غیر فوری :

سل ، جذام ، سیاه سرفه ، کزاز بالغین ، تب تیفوئید ، انواع هپاتیت ویروسی ،ایدز و عفونت HIV ، بیماریهای آمیزشی ، عوارض متعاقب ایمن سازی ( غیر از موارد فوری ) ، سالک ، و کالاآزار ، بروسلوز ، سیاه زخم جلدی ، تب راجعه ، شیگلوز ، لپتوسپیروز ، فاسیولازیس ، شیستوزومیازیس

 همکار گرامی در صورت تمایل با ما تماس بگیرید و با اعلام نظرها و پیشنهادهای خود ، در ارتقای نظام مراقبت بیماریها مشارکت فرمایید. منتظر تماس شما هستیم .

  •  شماره تلفن و فاکس : 55420020-031
  • آدرس پست الکترونیک : Kasbimariha@ yahoo.com
  • آدرس پستی : کاشان ؛فاز 2 ناجی آباد؛بلوار نارنجستان شمشاد 13 ؛ نبش مینوی 3
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر