توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

2:47:08 PM 1400 / 05 / 10
 

راهکارهای کلی  گسترش شبکه ها:

1- ایجاد مکانیسم های تشویقی جهت جلب ماندگاری بیشتر پزشکان عمومی در برنامه پزشک خانواده از قبیل اعطای امتیاز به پزشکان عمومی با سابقه در برنامه پزشک خانواده جهت تاسیس مطب ، شرکت در آزمون دستیاری

2- تغییر فرانشیز دریافتی ویزیت از 10% به 30% به منظور کاهش بار مراجعه به پزشک

3- افزایش سرانه و افزایش مبلغ آیتم های مرتبط با مکانیسم پرداخت از قبیل حق جمعیت ، سهم ماندگاری و از همه مهمتر حق بیتوته شب


 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر