توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

11:18:50 PM 1399 / 03 / 14
 

برنامه های بیمه روستایی:

 - بازنگری در چک لیستهای پایش پزشک خانواده و ماما
- پیگیری پرداخت به موقع حقوق پرسنل تیم سلامت
- تهیه برنامه عملیاتی بیمه روستایی و پزشک خانواده و پایش برنامه در طی سال و بازنگری در برنامه
- هماهنگی با معاونت درمان در خصوص تامین پزشک جایگزین جهت مناطق مجری برنامه
- تاکید بر فرهنگ سازی مردم در زمینه اهمیت سیستم ارجاع و اهداف پزشک خانواده از طریق جلب حمایت هئیت امنا،پرسنل،رابطین وشورای روستا
- معرفی پزشک خانواده و مامای نمونه جهت گرامیداشت روز پزشک
- برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت آموزشهای بدو خدمت پزشکان و ماماها
- استخراج متوسط هزینه اقلام داروئی ، آزمایشگاه و . . .
- استخراج آمار بار مراجعات به پزشکان و ماماها و خدمات پاراکلینیکی
- برنامه ریزی مدون جهت آموزش پزشکان و ماماها با همکاری اموزش مداوم وواحدهای ستادی
- بررسی نسخ آزمایشگاهی ، ارسال فیدبک به مراکز و برآورد متوسط هزینه هر نسخه
- پیگیری چاپ وبازنگری فرمهای پرونده سلامت با همکاری اداره بیمه خدمات درمانی
- ارائه مشکلات اجرایی و اعتباری به وزارت متبوع ،نماینده مجلس،ریاست دانشگاه
- پیگیری مشکلات سیستم ارجاع در ارئه خدمات پاراکلینیکی
- توجیه پرسنل مراکز در زمینه اهمیت صرفه جویی در سیستم،کاهش هزینه ها و افزایش درامدها
- ارسال ماهیانه لیست حضور و غیاب و فرم شماره 3 به اداره بیمه خدمات درمانی
- رسیدگی به شکایات پزشکان سطح یک از پزشکان متخصص سطح دو طی مکاتبات با اداره بیمه و معاونت درمان
- تعیین و اعلام سرانه به مراکز مجری جهت صرفه جویی در هزینه ها
- تشکیل جلسات ستاد اجرایی دانشگاه و بررسی مشکلات اجرایی برنامه پزشک خانواده
- توجیه پزشکان خانواده در مورد اهمیت نظارت بر درامد در مراکز و نحوه مدیریت ان
- بررسی وضعیت در امد،دفاتر پذیرش،نحوه پذیرش در مراکز مجری در پایش برنامه و ارائه فیدبک کتبی به پزشکان خانواده
- تمدید قرارداد با پزشکان و ماماهای تیم سلامت
- پاسخگویی های متعدد حضوری و کتبی به شورای اسلامی روستاها ،بخشداریها،دهداریها،فرمانداری،ریاست دانشگاه در خصوص عدم وجود پزشک
-بررسی شاخصهای موثر بر سلامت وعملکردپزشکان و ارسال به مراکز جهت ارائه در جلسه ادواری پزشکان با همکاری واحدها و معاون محترم
- پیگیری تهیه فرمت مشترک با اداره بیمه جهت یکنواخت ساختن آمارهای ارسالی ازمراکز وکاهش موازی کاری
- بررسی وضعیت اعتبارات بیمه روستایی ونحوه پرداخت آن در شبکه آران وبیدگل وکاشان- برگزاری جلسات متعدد ستاد اجرایی شهرستان وجلسات داخلی در زمینه مرتفع ساختن چالشهای اعتباری ، مالی ، دارویی و...( تعداد 24 جلسه )
- بررسی ضرایب محرومیت مراکز و باز نگریهای متعدد در ضریب محرومیت مراکز مجری با توجه به مشکلات اجرایی موجود و با هدف ایجاد عدالت در پرداخت با مناطق محروم
- هماهنگی با معاونت درمان درخصوص تشکیل جلسه با متخصصین در مورد مشکلات نظام ارجاع به خصوص در شبکه آران وبیدگل
- برنامه ریزی جهت ادغام پایش فنی در برنامه پزشک خانواده با پایش فنی مرکز بهداشت
- پیگیری دریافت مطالبات اعتبارات باقیمانده از اداره بیمه

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر