توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

6:40:04 PM 1399 / 05 / 13
 
تعریف پزشک خانواده

پزشک خانواده مسئوول ارایه خدمات جامع سلامت وپاسخگویی مستمر به افراد تحت پوشش خود ( اعم ازسالم وبیمار) بدون توجه اختلاف سنی ، جنسی ، اقتصادی، فرهنگی ونوع بیماری از قبل ازتولد تا لحظه مرگ است . پزشک خانواده موظف به ارایه خدمات با کیفیت ، جامع متناسب با نیاز مردم برای تأمین ، حفظ وارتقای سلامت فرد، خانواده وجامعه بوده ومسوول ارتقای سلامت جسمی ، روانی واجتماعی جمعیت تعریف شده تحت پوشش وی میاشد .

پزشک خانواده به عنوان اولین سطح تماس با مردم وبیمار باید دارای مهارتهای لازم درزمینه غربالگری ، تشخیص ودرمانی بیماران ، مهارتهای ارتباطی وتوان تجزیه وتحلیل ابعاد روانی ، اقتصادی واجتماعی موثر برسلامت بوده وقادر به مدیریت بیماران به ویژه بیماران مزمن نیازمند مراقبت طولانی مدت باشد . پزشک خانواده باید دارای اطلاعات کاملی از ژنوگرام خانواده ، تاریخچه سلامت وبیماریهای جسمی ، روانی واجتماعی اعضای خانواده تحت پوشش خود برای انجام مداخلات مناسب نیز باشد.

دربرنامه پزشک خانواده ونظام ارجاع ، پزشک عمومی وتیم وی مسوولیت کامل سلامت افراد وخانوارهای تحت پوشش خود را به عهده داشته وپس از ارجاع فرد به سطوح تخصصی ، مسوولیت پیگیری سرنوشت وی رانیز به عهده دارند .

بنابراین یکی از مهمترین وظایف تیم سلامت با محوریت پزشک خانواده ، ارایه خدمات ومراقبتهای اولیه بهداشتی است که بدون ارایه این خدمات ، نمیتوان از اصطلاح پزشک خانواده برای ارایه صرف خدمات درمانی استفاده نمود. کلیه خدمات سلامت دربرنامه پزشک خانواده به جمعیت تحت پوشش به شکل فعال ارایه میشود .

بمنظور کنترل هزینه های ناشی ازخدمات تکراری ، افزایش پاسخگویی به بیمار، امکان پیگیری خدمات ارایه شده به بیمار، تشکیل پرونده سلامتی برای احاد جامعه وافزایش امکان کنترل کیفیت خدمات وایجاد انضباط مالی ، حرکت بیمار درسطوح سه گانه نظام ارایه خدمات به شکل کاملاً هدایت شده وبا محوریت پزشک خانواده انجام میشود .

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر