توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

10:34:33 AM 1398 / 09 / 25
 

تربیت و پذیرش بهورز مرکز آموزش بهورزی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان: 

   تربیت و پذیرش بهورز

در راستای تامین مراقبتهای بهداشتی اولیه با توجه به شرایط جغرافیایی ، اجتماعی وفرهنگی جامعه ایرانی ، ارزش اقتصادی واولویت خدمات بهداشتی درمانی ایجاب میکند که با استفاده ازتجارب کشور خودمان وکشورهای دیگر روش مناسبی برای برآوردن نیازهای اساسی ، بهداشتی درمانی مردم بخصوص درمناطق روستایی بکار گرفته شود .

کشور جمهوری اسلامی ایران از سال 1364 کار تربیت وآموزش بهورزان راشروع نموده است .

نیروی انسانی درخانه های بهداشت ، بهورزان زن ومرد بومی هستند که براساس ضوابط ومقررات خاص انت خاب وپذیرش شده وآموزشهای لازم در 26 واحد پایه اول ( 23 ساعت واحد نظری  ، 8 هفته کارآموزی ) و( 34 واحد پایه دوم 72 ساعت نظری علمی و 20 هفته کارآموزی )می گذرانند . که شهرستان کاشان نیز درپی وظایف خود طی 11 دوره آموزشی اقدام به تربیت 114 بهورز زن ومرد نموده و 6 دوره آموزش ماما روستایی برای 47 نفر برگزار کرده است

هم اکنون بهورزان در زمینه های مختلف زیر مشغول خدمت رسانی به جوامع روستایی میباشند .

 1. آموزش بهداشت درزمینه مشکلات بهداشتی شایع
 2. تامین آب آشامیدنی سالم وبهسازی محیط
 3. کنترل وپیشگیری از بیماریهای غیر واگیر
 4. ایمن سازی برعلیه بیماریهای عفونی مهم
 5. پیشگیری وکنترل بیماریهای بومی ومحلی
 6. درمان مناسب بیماریهای شایع وکمکهای اولیه وفوری درزمینه سوانح وحوادث
 7. تهیه وتدارک داروهای مورد نیاز خدمات بهداشتی درمانی اولیه
 8. بهداشت روان
 9. بهداشت حرفه ای
 10. بهداشت دهان ودندان
 11. مراقبتهای دوران بارداری وپس اززایمان
 12. تنظیم خانواده
 13. تغذیه سالم وپایش رشد کودکان
 14. بهداشت سالمندان

درسالهای اخیر ، در تربیت وآموزش بهورزان به این نکته اساسی توجه شده که افراد علاقمند ودلسوز بعنوان بهورز انتخاب شوند وآموزش آنها مطابق با نیازهای واقعی جامعه ، اولویتها وکلیه ضوابط ومهارتهای مورد نیاز باشد.

 

الف : مراحل پذیرش

 • هماهنگی با وزارت متبوع در خصوص آئین نامه جدید جذب بهورز
 • هماهنگی با معاونت بهداشتی در زمینه اولویتهای جذب بهورز
 • نامه در خواست پذیرش بهورز به وزارتخانه ومعاونت پشتیبانی
 • اخذ مجوز پذیرش از وزارتخانه
 • هماهنگی و توجیه با معاونت پشتیبانی وکمیته جذب در ارتباط با جذب بهورز
 • تهیه اطلاعیه با هماهنگی امور اداری دانشگاه و تأیید اعضای کمیته جذب و اعلام به مناطق تعیین شده ( مراکز بهداشتی درمانی ، خانه های بهداشت ، بخشداری ، شورای روستا )
 • ثبت نام داوطلبین از طریق پست سفارشی
 • هماهنگی با امور اداری ، گزینش ، حراست ، بازرسی جهت بررسی و کنترل مدارک
 • اعلام به روستاهای مورد نظر در خصوص رفع نقص مدارک موجود
 • هماهنگی با امور اداری در خصوص اعلام ثبت نام کنندگان فاقد شرایط شرکت در آزمون
 • هماهنگی با امور اداری ، گزینش ، حراست ، در خصوص نحوه اجرای آزمون ، مصاحبه و گزینش
 • برگزاری و آزمون کتبی و مصاحبه علمی از شرکت کنندگان
 • محاسبه نمرات آزمونهای تئوری و مصاحبه افراد شرکت کننده در آزمون بهورزی و اعلام نتایج آن به معاونت پشتیبانی وگزینش


 

ب :مراحل تربیت بهورز

 • دریافت اسامی پذیرفته شدگان قطعی از واحد گزینش
 •  دعوت از پذیرفته شدگان جهت شروع به کلاس
 •  هماهنگی با معاونت بهداشتی جهت انجام اقدامات قبل از شروع کلاسها
 •  تکمیل فرمهای مربوط به شروع استخدام
 • درخواست معرفی دانش آموزان به پزشک و آزمایشگاه جهت انجام معاینات و آزمایشات روتین استخدام
 •  هماهنگی با مقامات قضایی جهت تکمیل فرم عدم سوء پیشینه کیفری
 •  هماهنگی با آموزش و پرورش جهت دریافت تأییدیه تکمیلی
 •  تهیه و تکمیل تعهد نامه ثبتی
 •  تکمیل پرونده اداری دانش آموزان
 •  تجهیز خوابگاه با امکانات رفاهی
 •  فراهم نمودن امکانات اسکان دانش آموزان از جمله ( صبحانه ، ناهار ، شام و ... )
 •  پیگیری جهت تأمین نیروی ناظمه
 •   پیگیری جهت جذب مربی برای شروع کلاسهای آموزشی دانش آموزان بهورزی
 •   اجرای برنامه کلاسهای آموزشی و برنامه های کار آموزی دانش آموزان
 •  صدور کارنامه های تحصیلی پایان هر ترم
 • برگزاری آزمون فینال تئوری –عملی
 • صدور گواهینامه موقت دوره آموزش بهورزی

نمونه آگهی پذیرش بهورز دوره دوازدهم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود طبق مفاد قانون استخدام کشوری وآیین نامه استخدام پیمانی از محل مجوزهای شماره های 34929/ 200 مورخ 10/8/89 و  47782/ 200 مورخ 17/9/89 مقام محترم وزارت متبوع تعداد 4 نفر افراد واجد شرایط جهت تحصیل در مرکز آموزش بهورزی کاشان و ارائه خدمت بعنوان بهورز برای روستا داوطلب می پذیرد در سال 90-89 از بین افراد واجد شرایط جهت تحصیل در مرکز آموزش بهورزی کاشان و ارائه خدمت بعنوان بهورز برای روستای ذیل داوطلب می پذیرد

 

ردیف

نام روستا

تعداد بهورز

جنس

زن

1

یزدل

1

-

2

محمد آباد

2

1

3

حسنارود

1

-

4

مرق

1

-

 

شرایط ثبت نام :

 1. تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
 2. اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 3. التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 4. انجام خدمت دوره ضرورت و یا معافیت قانونی غیر پزشک برای مردان
 5. عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
 6. نداشتن سابقه محکومیت جزایی ....
 7. داشتن سن حداقل 18 سال حداکثر سن برای دارندگان فوق دیپلم 24 سال ودانش آموزان بهورزی 22 سال

 پذیرش دانش آموز دارای مدرک تحصیلی دیپلم و حداقل سن 16 سال در موارد استثناء بلامانع خواهد بود تاریخ برگزاری آزمون مبدأ محاسبه حداکثر سن قرار خواهد گرفت

تبصره 1 : موارد ذیل شرط ارائه تأئیدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه میشود

1-7 افراد خانواده معظم شهدا ، مفقود الاثرها ، جانبازان از کارافتاده کلی قادر به انجام کار  نمی باشد ( همسر ، فرزند، پدر ، مادر، برادر،خواهر) به میزان 5 سال

2 -7 داوطلبینی که خدمت طرح نیروی انسانی موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیرا پزشکان انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق بدون محاسبه ضریب منطقه ( اضافه خدمت قابل احتساب نخواهد بود )

3-7 مدت انجام خدمت دوره ضرورت آقایان

تبصره 2 : با احتساب موارد فوق مجموع سن دانش آموزان یا کار آموزان بهورزی در بدو ورود ( تاریخ برگزاری آزمون ) نباید از حداکثر 26 سال تجاوز نماید

 1. داشتن صلاحیت جسمانی وروانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شود (پذیرش این امر با تشخیص پزشک معتمد دانشگاه یا شورای پزشکی دانشگاه خواهد بود )
 2. عدم داشتن سابقه اخراج از آموزشگاه بهورزی
 3. بومی بودن داوطلبان چنانچه دارای یکی از شرایط زیر باشند بومی تلقی می شوند

الف : محل تولد داوطلب با روستای محل تقاضای پذیرش دانش آموز بهورزی یکی باشد وهمچنین سکونت داوطلب درروستای اصلی مورد نظر محرز گردد

ب : حداقل دو مقطع تحصیلی از مقاطع تحصیلی ( ابتدایی ، راهنمایی ، دبیرستان ) را در روستای اصلی مورد تقاضای پذیرش بهورزی طی کرده باشد و همچنین سکونت داوطلب در روستای اصلی مورد نظر محرز گردد

 1. دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته بهداشت عمومی ( بهداشت خانواده ، مامایی جهت مشاغل بهورز زن و فوق دیپلم در رشته بهداشت عمومی ( مبارزه با بیماریها ) بهداشت حرفه ای ، بهداشت محیط جهت مشاغل بهورز مرد و فوق دیپلم رشته بهورزی جهت مشاغل بهورز زن

تبصره : درصورت عدم وجود متقاضیان با مدرک فوق دیپلم غیر مرتبط دارندگان مدرک و مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه ترجیحاً رشته علوم تجربی نیز میتوانند جهت مشاغل بهورزی ثبت نام نمایند

تذکرات :

 1. داوطلبان استخدام و دانش آموزان بهورزی نباید از جمله افرادی باشند که به موجب آراء مراجع قضایی و زیصلاح از خدمت دولتی منع شده باشد
 2. داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی و پیمانی و باز خرید شده دستگاههای دولتی باشد
 3. شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی بالاتر در مقطع فوق دیپلم و همچنین دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف در آزمون ممنوع می باشد
 4. ایثار گران شامل جانبازان ، آزادگان عزیز انقلاب اسلامی و افراد خانواده معظم شهداء اسرا، مفقودین و جانبازان از کار افتاده کلی که قادر به انجام کار نمی باشند همچنین از زمانی که حداقل 9 ماه متوالی یا 12 ماه متناوب بطور داوطلبانه از تاریخ 31/6/59 لغایت 29/5/67 در جبهه های جنگ تحمیلی حضور داشته اند درصورت کسب حد نصاب نمره قبولی در آزمون ودارا بودن شرایط مذکور .... با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از اولویت مقرر قانونی برخوردار خواهد بود

توضیح اینکه معظم آزادگان صرفاً تا یکسال پس از آزادی از اولویت فوق برخوردار میباشد

 1. بسیجیانی که حداقل 4 سال با سابقه عضویت فعال و مستمر در گردانهای عاشورا والزهرا (س) داشته باشند و همچنین بسیجیانی که حداقل 100 امتیاز کسب کرده اند با ارائه گواهی مربوطه به شرط دارا بودن شرایط مساوی با سایر داوطلبان غیر ایثارگردر اولویت هستند
 2. یکی از فرزندان کارکنان شهید ، جانبازان 25% و به بالا و آزاده دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان ( اعم از شاغل ، فوت شده ویا ازکار افتاده ) که واجد شرایط عمومی استخدام میباشد علاوه برسهمیه استخدام ایثارگران از اولویت برخوردار میباشد
 3. پذیرفته شدگان در آزمون موظف به دادن تعهد محضری به مدت 10 سال مبنی برانجام خدمت در روستای مورد تقاضا بوده وحق تقاضای انتقال به سایر واحدها را در این مدت نخواهد داشت
 4. احراز حداقل یکسال سکونت مستمر در روستاهای اصلی از ( تاریخ انتشار آگهی به قبل از درج در بندهای الف وب ردیف 10 میباید مورد تأیید شورای اسلامی روستا و مرکز بهداشتی درمانی مربوطه قرارگیرد
 5. داوطلبان پذیرش بهورزی چناچه تاقبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل گذراندن طرح و یا انجام دوران خدمت سربازی در خارج از محل روستا سکونت داشته است مشروط به آنکه شورای اسلامی بومی بودن فرد واقامت وی را قبل از وضعیتهای فوق الاشاره در روستای محل مورد تقاضا حداقل بمدت یکسال گواهی نمایند
 6. پذیرش داوطلبان دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم درصورت کسب حدنصاب نمره نسبت به سایر مقاطع تحصیلی اولویت دارند

مدارک مورد نیاز :

 • تکمیل برگ درخواست شغل ( بادقت وخط خوانا تکمیل شود)
 • تصویر آخرین مدرک تحصیلی
 • تصویر صفحه اول شناسنامه ( درصورت داشتن توضیحات ، تصویر صفحه آخر )
 • تصویر برگ پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم ( ویژه برادران) ( معافیت موقت تحصیلی و کفالت موقت پذیرفته نخواهد شد)
 • سه قطعه عکس 4Ï3 تمام رخ و پشت نویسی شده ( یک قطعه عکس روی فرم ثبت نام الصاق شود )
 • تأییدیه های لازم مربوطه به مشمولین 5،6،8 ردیف تذکرات و بندهای تبصره یک ردیف 7 شرایط ثبت نام از مراجع ذیربط

نحوه ارسال مدارک و مهلت ثبت نام

 • متقاضیان واجد شرایط لازم است مدارک مورد نیاز را داخل پاکت A4گذاشته وحداکثر تا تاریخ  7/10/87  بصورت پست سفارشی به نشانی کاشان خیابان اباذر –کوچه عترت 26 –مرکز آموزش بهورزی طالبیان صندوق پستی .................   ارسال نمایند . به مدارک ناقص ویا مدارکی که بعد از مهلت مقرر به پست تحویل ویا از هر طریق دیگر ارسال گردیده ترتیب اثر داده نخواهد شد ملاک تاریخ تحویل مدارک تاریخ مندرج در رسید پستی می باشد
 • تاریخ برگزاری آزمون
 • مواد آزمون تخصصی فوق دیپلم : حسب رشته شغلی  (30 سوال با    ضریب 2 )خواهد بود
 • مواد آزمون عمومی فوق دیپلم : معارف اسلامی و اطلاعات سیاسی اجتماعی ، ادبیات فارسی ، زبان انگلیسی (هرکدام 30 سوال با ضریب 1 خواهد بود )

                                                                                                                                                                                 بروز رسانی 26/11/1390

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر