توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

6:59:40 PM 1401 / 07 / 13
 
  • مدیر امور اداری : زهرا ایلیاتی
 شرح وظایف و برنامه های جاری
 
1- انجام تحقیقات لازم در زمینه راهکارهای مناسب جهت استفاده بهینه از منابع انسانی و افزایش بازده نیروها
2- پرورش و توسعه استعداد ها و مهارت های افراد
3- تامین احتیاجات مادی و معنوی و جلب رضایت پرسنل در راستای پیشبرد اهداف سازمان
4- تهیه بانک اطلاعاتی پرسنل و مدیران
5- ثبت نام و پذیرش نیروی طرحی در حوزه معاونت بهداشتی ( پزشک، دندانپزشک ، کارشناس بهداشت عمومی، کاردان یا کارشناس بهداشت حرفه ای، کاردان یا کارشناس بهداشت محیط ، کاردان مبارزه با بیماری ها ، کاردان مامایی )
6- اعلام نظر جهت انتقال ، جابجایی موقت و دائم نیرو ها ، مرخصی طولانی مدت
7- اعلام نظر جهت تغییر عنوان نیروها
8- برآورد نیاز نیروی مرکز بهداشت و شبکه با توجه به تعداد ترخیص ، جذب سال های قبل ، تعداد پست های موجود هر مرکز و سهمیه تعیین شده از وزارت متبوع
9- انجام هماهنگی های مختلف با واحد های ستادی و مراکز جهت جابجایی و انتقال نیروها
10- تعیین اولویت های نیروی انسانی در مراکز بهداشتی در مانی و شبکه ( استخدامی، طرح ، پیام آور و...) با همکاری واحد های ستادی و شبکه
11- پیگیری تامین نیروی انسانی مورد نیاز از طریق استخدام ، امور اداری دانشگاه ، مدیریت تشکیلات (طرحی و پیام آور و...)
12- تعامل با واحد های ستادی در خصوص تشکیلات مصوبه مورد نیاز
13- انجام هماهنگی های متعدد در خصوص چیدمان صحیح نیرو های مبارزه با بیماری ها ، بهداشت دهان و دندان و ...
14- برآورد نیرو های مورد نیاز شش ماهه اول سال 88 با توجه به هماهنگی های انجام شده با واحد های ستادی و شبکه آران و بیدگل
15- توجیه و راهنمایی نیرو های جدید در خصوص محل خدمت و نحوه ارائه خدمت
16- نظارت بر حسن اجرای عادلانه توزیع نیرو در بین شبکه آران و بیدگل
و مرکز بهداشت کاشان
17- تشکیل جلسات کمیته نقل و ا نتقالات و پیگیری مشکلات جابجایی نیرو ها در اسرع وقت
18- اعلام نظر در مورد تغییر کاربری نیروها با توجه به توان و تخصص آنها
19-آموزش در زمینهشرح وظایف نیرو ها و حجم کار آنها به نیرو و پزشک مسئول مرکز
20- برنامه ریزی جهت جایگزینی نیرو ها
21- انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات و روشها ، آموزش ، طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادات لازم
22- تهیه مجموعه هدف ، وظایف و پست های سازمانی وزارتخانه و یا سازمان متبوع و پیشنهاد آن به سازمان مدیریت و برنا مه ریزی کشور جهت تایید
23- تهیه شرح وظایف پست های سازمانی با همکاری واحد های ذیربط
24- تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال ، ترمیم حقوق ، مرخصی ، معذوریت ، ترفیع ، اضافه کار و نظیر آن با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط
25- ثبت مرخصی های روزانه ، کمتر از یک روز کارکنان در برنامه جامع پرسنلی
26- صدور ماموریت اداری کارکنان با استفاده از برنامه جامع پرسنلی
27- صدور احکام کارگزینی کارکنان
28- انجام امور مربوط به تعاون ، بیمه و رفاه کارمندان
29- برنا مه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی
30- اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجامبرنامه های مورد نظر
31- شرکت در کمیسیون ها وجلسات مختلف
32- اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
33- مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
35- انجام سایر وظایف و امور مربوط
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر