توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

2:48:14 AM 1399 / 07 / 05
 
کارشناس مسئول : دکتر جهانگیر سرافرازی

امورآزمایشگاههای معاونت بهداشتی تشکیلات نیمه مستقلی است که در حال حاضر درزیرمجموعه واحدگسترش قراردارد ولی ارتباط بسیار تنگاتنگی با واحد مبارزه با بیماریهای واگیروغیرواگیردارد. همینطورباواحدهای بهداشت محیط و بهداشت خانواده هم کارمی کند.
 

                                                                                                           (آخرین بروز رسانی 27/1/1399)

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر