توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

4:50:32 AM 1398 / 06 / 25
 
کارشناس مسئول: دکتر محمد فرجی
معرفی واحد بهداشت دهان و دندان :

واحد بهداشت دهان ودندان یکی از واحدهای معاونت بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشد و رسالت آن ارتقاء سطح بهداشت دهان ودندان جامعه است .

نیروهای بهداشت دهان ودندان مراکز بهداشتی درمانی ، زیر مجموعه واحد بهداشت دهان و دندان مرکز بهداشت شهرستان و استان و نهایتاً واحد بهداشت دهان ودندان می باشند.

مهمترین وظایف واحد بهداشت دهان ودندان :

- برنامه ریزی و سیاستگذاری در امر بهداشت دهان ودندان .
- نظارت بر اجرای دقیق ادغام بهداشت دهان و دندان در شبکه
- همکاری مشترک با دانشکده های دندانپزشکی جهت بهبود وضعیت بهداشت دهان ودندان جامعه
- فعالیتهای آموزشی و چاپ و نشر مطالب آموزشی
- برگزاری سمینارهای بهداشت دهان ودندان
- تحقیقهای کشوری و بررسی شاخصهای DMF در گروههای سنی 3 ، 6 ، 9 ،12 ساله ها
- نظارت بر عملکرد بهداشتکاران دهان ودندان و معرفی واجدین شرایط جهت شرکت در امتحان دکتری
- اعزام و نظارت بر عملکرد دندانپزشکان شاغل در مراکز بهداشتی درمانی و صدور گواهی رضایت از نحوة خدمتی نامبردگان در پایان طرح
- اجرای طرح ملی بهداشت دهان ودندان برای دانش آموزان مقطع ابتدایی

 نیروهای بهداشت دهان و دندان مستقر در مراکز بهداشتی درمانی ( روستایی و شهری ) ملزم هستند در راستای ادغام بهداشت دهان و دندان در سیستم شبکه خدمات دندانپزشکی شامل : آموزش بهداشت ، فلورایدتراپی ، سیلنت ترابی ، جرم گیری ، ترمیم ، کشیدن دندان و تجویز دارو را ارائه نمایند.

 اهداف واحد بهداشت دهان ودندان :

- افزایش آگاهی مردم در زمینه بهداشت دهان و دندان
- بهبود کمی وضعیت ارائه خدمات اولیه بهداشت دهان و دندان
- بهبود کیفی وضعیت ارائه خدمات اولیه بهداشت دهان و دندان

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر