توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

8:16:48 AM 1400 / 05 / 06
 

شرح وظایف :

 • جمع آوری آمار از واحدهای محیطی
 • پایش و نظارت بر نحوه جمع آوری داده ها و ارزشیابی داده ها
 • بررسی و کنترل فرمهای آماری و تهیه فرمهای آماری
 • نظارت بر محاسبات آماری واحدها
 • محاسبه و تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از شاخصها
 • تهیه جداول و نمودارهای آماری
 • برنامه ریزی جهت آموزش کلیه رده های پرسنلی در خصوص اهمیت آمار
 • همکاری در طرحهای آماری و پژوهشی با کارشناسان مختلف ستادی
 • برنامه نویسی جهت فعالیتهای واحد
 • تحقیق و پژوهش در زمینه آمارو بهره وری اطلاعات
 • ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز ارگانها . سازمانها و افرا ددرخواست کننده

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر