توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

6:31:47 PM 1401 / 07 / 13
 
واحد آمار معاونت بهداشت علوم پزشکی کاشان
 
 
کارشناس مسؤول: عباسعلی احمدزاده

+ شماره تماس مسؤول واحد: 09133621184

+ ایمیل و یا آدرس صفحه مجازی: health deputy-statistic@kaums.ac.ir

 

آمار و اطلاعات پایه همه برنامه ریزی هاست .    مقام معظم رهبری

اعداد به ما دروغ نمی گویند، اگر ما اهمیت آن را دریابیم و نسبت به آن دقت نظر و حساسیت داشته باشیم. بی شک آمار و اطلاعات راهنما و همکار راستگویی در مدیریت می باشد، به ویژه اینکه نیازمند اولویت بندی مشکلات و هدف گذاری در این خصوص می باشیم.

چرا نیازمند نظام اطلاعات سلامت هستیم؟

پیشرفت وارتقاء بهره وری در هرسازمانی نیازمند سیایت گذاری ،برنامه ریزی و تصمیم گیری های صحیح است وبدون تردید دسترسی به آمار واطلاعات از پیش نیازهای اصلی انجام این مهم است. درحقیقت آمار و برنامه ریزی دو مقوله همراه ولازم وملزوم یکدیگرند وهر تلاشی جهت ارتقاءکیفیت آمار وبهبود دسترسی مدیران به اطلاعات ،منجر به برنامه ریزی های دقیق وتصمیم گیری های موثر شده وباعث بالندگی سازمان میشود.

مدیریت خوب پیش شرط لازم برای افزایش کارایی خدمات تندرستی است، اینکه با کمترین منابع به بیشترین نتایج دست یابیم، حائز اهمیت است، زیرا بخش سلامت با نیازهای روز افزون روبرو است و این در حالی است که حجم منابع ثابت و یا رو به کاهش است. سازمان جهانی بهداشت نظامهای اطلاعات سلامت را به منظور دستیابی به هدف بهداشت برای همه تا سال 2000 حیاتی دانسته است (ماهلر 1988).

وضعیت آشفته و عدم کفایت اغلب سیستمهای اطلاعاتی موجود در کشورهای در حال توسعه بیشتر به دلیل ضعف ساختاری سیستم و فقدان یکپارچگی کل نظام سلامت است. فرآیند بازسازی نظام اطلاعات سلامت را به تنهایی می توان در 6 مرحله تقسیم کرد، 4 مرحله اولیه در خصوص فرآیند تولید اطلاعات می باشد و 2 مرحله انتهایی دیگر در مورد تبیین ساختار مدیریتی نظام اطلاعات سلامت می باشد.

1)    تعیین نیازهای اطلاعاتی و شاخصها

2)    تعریف منابع اطلاعاتی و توسعه ابزار جمع آوری داده ها

3)    توسعه فرآیند انتقال داده و پردازش داده ها

4)    اطمینان از استفاده از اطلاعات

5)    برنامه ریزی برای منابع مورد نیاز نظام اطلاعات سلامت

6)    تدوین مجموعه ای از قوانین سازمانی برای مدیریت نظام اطلاعات سلامت

در این راستا، واحد آمار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان، رسالت خود را در شش برنامه کلی ترسیم نموده است که عبارت است از؛

·         برنامه بهره وری اطلاعات

·         برنامه ثبت مرگ و میر (Death Registration System)DRS0

·         اجرای برنامه شاخصهای عدالت در سلامت

·         مشاوره و مشارکت در طرحهای پژوهشی ملی و محلی.

.     تهیه و توزیع زیج حیاتی واحدهای بهداشتی درمانی ونظارت برحسن تکمیل آن

.    برنامه ریزی وپیگیری انجام برنامه عملیاتی  معاونت بهداشتی (HOP)

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر