توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

10:09:10 PM 1399 / 05 / 14
 

پیشگیری از کمبود آهن و کم خونی ناشی از آن

سابقه برنامه:
در کشور ما کم خونی فقرآهن یک مشکل عمده تغذیه بهداشتی است شیوع کم خونی در دختران 19-15 ساله براساس شاخص هموگلوبین 1/31% می باشد. در واقع دختران 15 تا 19 ساله بالاترین میزان شیوع کمبود آهن را دارند. باتوجه به اهمیت برنامه های پیشگیری از کم خونی فقرآهن ، این برنامه ابتدا در سطح محدود در منطقه ساوجبلاغ تهران به اجرا درآمده باتوجه به نتایج حاصله اجرای آن در سایر مناطق کشور مورد تأکید مسؤولین ذیربط قرار گرفت.
 
اهداف برنامه
هدف کلی:
ارتقاء آگاهی و مهارت دانش آموزان دختر دبیرستانی در زمینه تغذیه و آهن یاری هفتگی در شهرستان کاشان
 
اهداف اختصاصی:
- ارتقاء آگاهی و مهارت تغذیه ای دختران دبیرستانها و مدارس راهنمایی تحت پوشش طرح
- ارتقاء آگاهی و مهارت تغذیه ای معلمین داوطلب در زمینه تغذیه صحیح در دبیرستانها و مدارس راهنمایی تحت پوشش طرح
- آهن یاری هفتگی به مدت 16 هفته برای 100% دختران دبیرستانی تحت پوشش طرح
 
شاخصهای عمده برنامه:
- درصد دختران دانش آموزی که آهن یاری هفتگی را به طور کامل انجام داده اند.
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر