توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

7:12:56 PM 1401 / 07 / 13
 
کارشناس مسئول : دکتر زهرا نخی 

واحد سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشتی  با هدف تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه تحت پوشش برای گروه های سنی )نوزادان، کودکان، جوانان و نوجوانان، میانسالان، سالمندان، مادران باردار(  ارائه خدمت می نماید . شناخت توانائی های بالقوه منطقه، ابلاغ سیاست های بالا دستی به محیط، برنامه ریزی و تعیین سیاست های منطقه ای، تامین اقلام دارویی ،برنامه ریزی، نظارت و مشارکت درآموزش و بازآموزی پرسنل، افزایش سواد سلامت در جامعه، هماهنگی درون و برون بخشی و جلب مشارکت ، نظارت بر عملکرد مراکز تابعه، توزیع اعتبارات و نظارت بر هزینه کرد  اعتبارات، جمع آوری و پردازش داده ها، پایش و ارزشیابی برنامه ها ی جاری، انجام پژوهش های کاربردی از اهم وظایف این واحد می باشد.
شرح وظایف :
Ø    تهیه و تدوین برنامه عملیاتی
Ø    تعیین خط مشی و اجرای سیاست های کشوری برنامه های  واحد سلامت خانواده
Ø    نظارت بر اجرای برنامه های مادران ،کودکان، میانسالان و سالمندان،باروری سالم  با در نظر گرفتن اولویت های اجرایی
Ø      نظارت بر اجرای  کلاس ها و کارگاههای برگزار شده در مراکز بهداشت شهرستان ها  و همکاری در برگزاری همایش، کارگاه ها و کلاس های آموزشی
Ø      نظارت و  اجرای برنامه پایش و ارزشیابی کارکنان  بهداشتی  و ارسال پسخوراند مربوط به نظارت ،آمارها وشاخص های بهداشتی
Ø      نظارت بر مداخلات بهداشتی انجام شده در زمینه برنامه های بهداشت خانواده
Ø    تلاش برای دستیابی به روش های جلب مشارکت جامعه در مراحل مختلف اجرای برنامه های آموزشی و بهداشتی و پیشگیری
Ø    برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری کارگاه ها، کلاسهای آموزشی و نشست های هم اندیشی
Ø    نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل ها و پیگیری فعال و برنامه ریزی و مداخله جهت برطرف نمودن مشکلات موجود
Ø    پیشنهاد و مشارکت در اجرای آموزش ها و برنامه ها در واحد های مختلف مرکز بهداشت و سایر ادارات سطح شهرستان
Ø      پایش و ارزشیابی برنامه های بهداشت باروری -برگزاری کارگاه ها و کلاس ها ی آموزشی جهت پرسنل ستاد شهرستان و مدیران مراکز بهداشت شهرستان ها
Ø    برآورد، تامین و نگهداری مکمل های دارویی جهت کودکان ، مادران باردار و میانسالان و سالمندان  ونظارت بر توزیع اقلام فوق در انبارهای دارویی
Ø    نظارت بر عملکرد مراکز بهداشت شهرستان ها
Ø    نظارت و اجرای طرح های تحقیقاتی مصوب و ابلاغی
Ø    برگزاری جلسات برون بخشی و درون بخشی  و نظارت بر عملکرد خدمات ارائه شده
Ø    هزینه کرد صحیح اعتبارات اختصاص داده  شده به  برنامه ها  در راستای دستور خرج اعلام شده
Ø    بررسی شاخص های بهداشتی مربوطه در منطقه و تجزیه و تحلیل آنان در برنامه های مختلف واحد
Ø    نظارت بر بیمارستان های دوستدار کودک
Ø    ساماندهی کمیته سلامت سالمندان
Ø    نظارت بر عملکرد مراکز آموزش هنگام  ازدواج
Ø    نظارت بر کلاسهای آمادگی برای زایمان
Ø    اجرای نظام کشوری مراقبت مرگ مادر
Ø    برنامه ریزی در جهت کاهش مرگ 30 تا 70 سال
Ø    نظارت بر توزیع شیر مصنوعی یارانه ای  جهت کودکان زیر یکسال
Ø    نظارت بر نظام مراقبت شیرخواران پرخطر (رتینوپاتی ،نارسی و مراقبت از نوزاد پرخطر در منزل )
Ø     نظارت بر اجرای برنامه غربالگری سرطان دهانه رحم در سطح شهرستان ها

                                                                                                                                          (آخرین بروزرسانی 6/5/99)
 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر