توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

4:50:46 AM 1399 / 04 / 22
 
کارشناس مسئول : دکتر زهرا نخی 
  شرح وظایف:
 • نظارت بر عملکرد مراکز بهداشت شهرستان ها
 • نظارت بر انبارهای دارویی
 • نظارت بر بیمارستان های دوستدار کودک
 • نظارت بر کلاس ها و کارگاههای آموزشی اجرا شده در مراکز بهداشت شهرستان ها
 • برگزاری جلسات برون بخشی و درون بخشی
 • نظارت و اجرای طرح های تحقیقاتی مصوب و ابلاغی
 • نظارت بر اجرای برنامه پایش و ارزشیابی کارکنان  بهداشتی
 • نظارت بر مداخلات بهداشتی انجام شده در زمینه برنامه های بهداشت خانواده
 • نظارت بر عملکرد کلاس های مشاوره قبل از ازدواج
 • نظارت بر توزیع داروها و وسایل پیشگیری از بارداری در مراکز ارائه دهنده خدمات
 • براورد مکمل های دارویی جهت کودکان و مادران باردار و نظارت بر توزیع اقلام فوق
 • تامین کیت آزمایشگاهی جهت آزمایشات مادران باردار
 • نظارت بر توزیع شیر مصنوعی یارانه ای  جهت کودکان زیر یکسال
 • نظارت بر اجرای برنامه غربالگری سرطان دهانه رحم در سطح شهرستان ها
 • پایش و ارزشیابی برنامه های بهداشت باروری -برگزاری کارگاه ها و کلاس ها ی آموزشی جهت پرسنل ستاد شهرستان و مدیران مراکز بهداشت شهرستان ها
 • ارتقاء آگاهی جامعه
 • آموزش نیروهای بدو خدمت و استخدامی
 • همکاری با واحد های مختلف بهداشتی از جمله واحد بهداشت حرفه ای در زمینه آموزش بهگران و بهداشتیاران کار
 • تشکیل جلسات آموزشی برون بخشی و درون بخشی
 • تعیین نیازهای آموزشی

                                                                                            (آخرین بروز رسانی 6/5/1394)
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر