توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

11:53:59 PM 1399 / 03 / 14
 

پیشگیری و کنترل نابینایی های قابل اجتناب در کودکان

هدف کلی:

تشخیص زودهنگام و کنترل بیماریهای چشمی در نوزادان و کودکان و درمان آنها تا قبل از سن 6 سالگی

اهداف اختصاصی:

کاهش میزان بروز و شیوع بیماریهای چشمی و نابینایی ناشی از آن در نوزدان و کودکان

کاهش ناتوانی و معلولیت های ناشی از بیماری در کودکان

ارتقاء کیفیت زندگی کودکان و خانوادها

استراتژی ها:

آموزش و اطلاع رسانی

جلب همکاری درون بخشی و برون بخشی

آگاهی والدین نسبت به بیماریهای چشمی و اطلاع از چگونگی سیر بهبودی و درمان بیماریهای چشمی تا قبل از 6 سالگی نسبت به بزرگسالی

غربالگری نوزادان در بدو تولد در مراکز زایمانی و جلوگیری از عوارض بیماری

غربالگری کودکان 2-3 ماه و 4-6 ساله در مراکز بهداشتی درمانی و جلوگیری از عوارض بیماری

 

 - پیشگیری ازبیماریهای چشمی و نابینایی در نوزادان و کودکان  

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر