توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

6:36:35 AM 1400 / 05 / 14
 

         - پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری

         - برنامه پیشگیری از غرق شدگی

         - برنامه ملی جامعه ایمن


  • پیشگیری وتشخیص زود هنگام سرطان

         - غربالگری وتشخیص زود هنگام سرطان برست

         - غربالگری وتشخیص زودهنگام سرطان کولورکتال

         - غربالگری وتشخیص زود هنگام سرطان رحم

        - برنامه پیشگیری وغربالگری pku)ژنتیک متابولیکی ) (فنیل کتونوری )

        - غربالگری ژنتیک زمان ازدواج (استراتژی 1)

        - برنامه ساماندهی غربالگری پیشگیری از ناهنجاریهای کروموزومی وسندرم داون (استراتژی  2)


 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر