توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

3:42:32 PM 1400 / 05 / 10
 

سومین دوره بررسی‌های نظام مراقبت عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر از تاریخ 25/2/86 لغایت 15/3/86 در شهرستان کاشان اجرا گردید. در این بررسی که شامل 2 خوشه شهری در شهرستان کاشان و 1 خوشه در شهرستان آران و بیدگل می باشد، تعداد 60 نفر از افراد در گروههای سنی 64-15 سال مورد بررسی قرار گرفتند.

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر