توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

3:21:28 PM 1402 / 01 / 02
   


 

 
اخبار معاونتاطلاعیه هانکات بهداشتی آموزشیاخبار دانشگاه

 
کارگروه بررسی شاخص ها و اطلاعات مرگ کودکان زیر 5 سال با حضور مسئولین مربوطه در معاونت بهداشت برگزار شد.

--1401 / 12 / 28  -12:59 تعداد مشاهدات :13

مانور سلامت نوروزی سال 1402 همزمان با سراسر کشور، امروز مورخ 1401/12/24 به همت گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کاشان و با حضور مسئولین محترم شهرستان برگزار شد.

--1401 / 12 / 24  -13:6 تعداد مشاهدات :93

کمیته دانشگاهی ارتقاء سلامت نوزادان با هدف کاهش مرگ و میر نوزادان به ویژه نوزادان نارس در معاونت بهداشت برگزار شد.

--1401 / 12 / 23  -14:31 تعداد مشاهدات :24

کارگاه آموزشی احیای پایه برای کارشناسان ستادی معاونت بهداشت و شهرستانها با همکاری گروه اطفال در تاریخهای 13، 14 و 15 اسفندماه در تالار رعیت معاونت بهداشت برگزار گردید.

--1401 / 12 / 23  -14:12 تعداد مشاهدات :24

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در سال گذشته 6140 نوزاد در مجموعه تحت پوشش دانشگاه از نظر سلامت شنوایی مورد غربالگری قرار گرفتند.

--1401 / 12 / 21  -12:15 تعداد مشاهدات :24

یازدهمین جلسه قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه، با هدف اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت روز دوشنبه مورخ 1401/12/15 در ستاد مرکزی دانشگاه تشکیل شد.

--1401 / 12 / 20  -14:57 تعداد مشاهدات :28

باهدف تقویت زیر ساخت های قانونی و اجرایی جلسه کمیته استانی آموزش ازدواج با حضور دستگاههای همکار برگزار گردید.

--1401 / 12 / 16  -7:55 تعداد مشاهدات :34

به دنبال افزایش شهرهای قرمز و نارنجی در کشور، معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان پیام هشدار صادر کرد.

--1401 / 12 / 15  -14:58 تعداد مشاهدات :32

 

--1401 / 12 / 15  -13:53 تعداد مشاهدات :24


--1401 / 12 / 07  -9:23 تعداد مشاهدات :31


--1401 / 11 / 16  -14:43 تعداد مشاهدات :101


--1401 / 11 / 11  -7:47 تعداد مشاهدات :59


--1401 / 10 / 25  -13:2 تعداد مشاهدات :63


--1401 / 09 / 22  -11:52 تعداد مشاهدات :500


--1401 / 09 / 12  -11:26 تعداد مشاهدات :89


--1401 / 09 / 12  -11:21 تعداد مشاهدات :108


--1401 / 08 / 22  -9:38 تعداد مشاهدات :108


--1401 / 08 / 08  -7:41 تعداد مشاهدات :138


--1401 / 08 / 03  -8:43 تعداد مشاهدات :126


--1401 / 07 / 30  -8:33 تعداد مشاهدات :135


--1401 / 07 / 24  -10:20 تعداد مشاهدات :113


--1401 / 07 / 23  -14:4 تعداد مشاهدات :126


--1401 / 07 / 10  -8:19 تعداد مشاهدات :137

 

--1401 / 10 / 11  -12:43 تعداد مشاهدات :91


--1401 / 08 / 25  -13:3 تعداد مشاهدات :109


--1401 / 06 / 28  -13:55 تعداد مشاهدات :140


--1401 / 05 / 25  -8:6 تعداد مشاهدات :232


--1401 / 05 / 11  -10:27 تعداد مشاهدات :194


--1401 / 05 / 05  -11:39 تعداد مشاهدات :188


--1401 / 03 / 08  -11:40 تعداد مشاهدات :9990


--1401 / 03 / 08  -9:39 تعداد مشاهدات :365


--1400 / 09 / 23  -14:5 تعداد مشاهدات :364


--1400 / 06 / 15  -10:59 تعداد مشاهدات :495


--1400 / 06 / 13  -13:28 تعداد مشاهدات :532


--1400 / 04 / 27  -9:38 تعداد مشاهدات :5086


--1400 / 04 / 01  -9:50 تعداد مشاهدات :692


--1400 / 03 / 30  -13:4 تعداد مشاهدات :698

ویژگی های شاخص مردان برای خودکشی در طی شیوع بیماری19-Covid ومداخالت مربوط به آن

--1400 / 03 / 30  -12:43 تعداد مشاهدات :676

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: