توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

6:50:17 PM 1401 / 09 / 07
   


 

 
اخبار معاونتاطلاعیه هانکات بهداشتی آموزشیاخبار دانشگاه

 
در راستای ارتقاء برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر، کارشناس شیر مادر معاونت بهداشتی و شبکه و کارشناس مسئول سلامت خانواده شبکه از کمیسیون شماره یک (شهید رجایی) شهرستان آران و بیدگل بازدید کردند.

--1401 / 09 / 07  -12:15 تعداد مشاهدات :7

جلسه هماهنگی برنامه های سلامت کودکان و نوزادان با حضور رییس گروه سلامت خانواده و جمعیت، کارشناسان مسئول سلامت خانواده شهرستان ها، کارشناسان کودکان و نوزادان هر دو شهرستان و کارشناس کودکان و نوزادان معاونت بهداشت در معاونت بهداشت برگزار شد.

--1401 / 09 / 06  -12:15 تعداد مشاهدات :16

جلسه هماهنگی اجرای برنامه پایش رشد کودکان در سالن زنده یاد رعیت معاونت بهداشت برگزار شد.

--1401 / 09 / 06  -12:1 تعداد مشاهدات :12

معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان، از اجرای برنامه کمپین کشوری عملیات واکسیناسیون و انجام بیماریابی سل از موارد مشکوک بیماری در اتباع خارجی از ابتدای دی ماه سال جاری در منطقه تحت پوشش دانشگاه خبر داد.

--1401 / 09 / 06  -9:6 تعداد مشاهدات :12

با توجه به اهمیت سلامت نوجوانان، واحد سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس مرکز بهداشت جلسات آموزشی کارگاه آموزشی بلوغ دخترانرا برگزار کرد.

--1401 / 09 / 06  -8:50 تعداد مشاهدات :11

جلسه هماهنگی برنامه واکسیناسیون تکمیلی و غربالگری بیماری سل در اتباع خارجی بصورت وبینار کشوری، در سالن سلامت معاونت اعضای مرتبط تشکیل شد. بهداشت

--1401 / 09 / 05  -14:35 تعداد مشاهدات :23

جلسه هماهنگی چک لیست پایش جامع بهداشت محیط امروز 1401/9/1 ر معاونت بهداشت برگزار گردید.

--1401 / 09 / 01  -14:59 تعداد مشاهدات :68

از جناب آقای سعید محبوبی کارشناس بیماریهای واگیر معاونت بهداشت کاشان در نوزدهمین همایش کشوری بیماریهای قابل انتقال بین حیوان و انسان در دانشگاه اصفهان تقدیر و تشکر به عمل آمد.

--1401 / 09 / 01  -12:39 تعداد مشاهدات :53

 

--1401 / 08 / 22  -9:38 تعداد مشاهدات :32


--1401 / 08 / 08  -7:41 تعداد مشاهدات :55


--1401 / 08 / 03  -8:43 تعداد مشاهدات :55


--1401 / 07 / 30  -8:33 تعداد مشاهدات :56


--1401 / 07 / 24  -10:20 تعداد مشاهدات :45


--1401 / 07 / 23  -14:4 تعداد مشاهدات :58


--1401 / 07 / 10  -8:19 تعداد مشاهدات :64


--1401 / 07 / 04  -10:21 تعداد مشاهدات :48


--1401 / 06 / 29  -8:19 تعداد مشاهدات :71


--1401 / 05 / 25  -8:18 تعداد مشاهدات :105


--1401 / 05 / 11  -10:16 تعداد مشاهدات :134


--1401 / 05 / 09  -13:16 تعداد مشاهدات :121


--1401 / 05 / 09  -11:59 تعداد مشاهدات :139


--1401 / 05 / 05  -13:53 تعداد مشاهدات :151


--1401 / 02 / 12  -13:0 تعداد مشاهدات :210

 

--1401 / 08 / 25  -13:3 تعداد مشاهدات :22


--1401 / 06 / 28  -13:55 تعداد مشاهدات :70


--1401 / 05 / 25  -8:6 تعداد مشاهدات :146


--1401 / 05 / 11  -10:27 تعداد مشاهدات :129


--1401 / 05 / 05  -11:39 تعداد مشاهدات :120


--1401 / 03 / 08  -11:40 تعداد مشاهدات :6370


--1401 / 03 / 08  -9:39 تعداد مشاهدات :214


--1400 / 09 / 23  -14:5 تعداد مشاهدات :281


--1400 / 06 / 15  -10:59 تعداد مشاهدات :415


--1400 / 06 / 13  -13:28 تعداد مشاهدات :458


--1400 / 04 / 27  -9:38 تعداد مشاهدات :2835


--1400 / 04 / 01  -9:50 تعداد مشاهدات :551


--1400 / 03 / 30  -13:4 تعداد مشاهدات :561

ویژگی های شاخص مردان برای خودکشی در طی شیوع بیماری19-Covid ومداخالت مربوط به آن

--1400 / 03 / 30  -12:43 تعداد مشاهدات :595


--1400 / 03 / 11  -8:49 تعداد مشاهدات :608

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: